ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทยอนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจ และก้าวไปในปัญญา

ความยาว ๐:๔๖:๒๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ดร. สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการและคณะทำงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วัดญาณเวศกวัน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง