รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก

Languageไทย
In CDธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
from ธรรมกถา ปาฐกถา for โยมญาติมิตรสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipเมืองไทยกับหุ้นใหญ่-ลิเวอร์พูล
Next Clipเมื่อ D.N.A. เข้ามา จริยธรรมจะว่าอย่างไร?
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.