ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗

รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก

ความยาว ๑:๑๐:๔๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ โยมญาติมิตรสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนเมืองไทยกับหุ้นใหญ่-ลิเวอร์พูล
เรื่องที่ต่อเนื่องเมื่อ D.N.A. เข้ามา จริยธรรมจะว่าอย่างไร?
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง