Dhamma Talks

Track no.: ๖ ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙

ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง

Length ๐:๓๒:๒๑

LanguageThai
In CDธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
Abstract[00:59] นำเรื่อง
[08:11] ๑. เป็นกลางที่แท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง
[13:29] ๒. ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ
[16:23] เด็กไทย เผชิญสภาพยุคสมัยที่ท้าทายความเข้มแข็ง
[23:04] มีเสาหลักหลากหลาย จึงค้ำสังคมให้ก้าวไปได้มั่นคง
[28:23] ถึงเวลา เร่งพยุงเสาหลักขึ้นมาเร็วไว
[32:42] เพราะอ่อนแอ จึงรุนแรง ถ้าเข้มแข็ง ก็ร่มเย็น
[34:18] เอาธรรมะมาสร้างกำลัง ให้เกิดความเข้มแข็ง
----------------------------------

[14:23] ความรุนแรงนี่เกิดจากความอ่อนแอ เชื่อไหม เราไปคิดดูนะ ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ อ่อนแอยังไง มันยึดหลักไม่ได้ เอาหลักไม่อยู่ ตั้งหลักไม่ติด กระแสอะไรมาพัดพาไป อย่างน้อยก็กระแสความชอบใจ ไม่ชอบใจของตัวเอง พอโดนความชอบใจ ไม่ชอบใจเข้ามา ไปแล้ว ยืนหลักไม่อยู่ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองเล่าเรียน…พอจะรู้อะไรดี อะไรชั่ว รู้ธรรมะอยู่บ้าง ยืนหลักไม่อยู่ เพราะก็ไม่มีกำลัง…เพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจและสร้างกำลังขึ้นไปให้มีให้ได้

[17:11] เราทวนกระแสได้…อันนี้ต้องระวัง ทวนกระแส ไม่ใช่ต้าน…ถ้าไปมัวต้านกระแสนี่เราเอากำลังไปสู้เขาอยู่เ สียเวลา เพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งจริงๆ จนกระทั่ง ถ้าเราทวนกระแสได้จริงๆ เรากลายเป็นผู้นำไปเลย เราต้องทวนกระแสให้เห็นว่า มันไปได้ คนที่เขาเห็นว่าเรามีกำลังดี และทางไปที่นั่นมันถูกต้องเนี่ย เค้าก็ตามสิ เราก็เป็นผู้นำได้

[35:22] เป็นอันว่า มีกำลังสองอย่าง กำลังนอก กำลังใน…กำลังนอกก็มีทั้ง กำลังคุณพ่อคุณแม่ กำลังครูอาจารย์ กำลังของวัด อุปัชฌาย์ อาจารย์ พระสงฆ์ กำลังของวัฒนธรรมที่เราสืบต่อรักษากันมาด้วยดี ที่ต้องรู้จักพัฒนาให้ดีด้วย แล้วก็มาถึงกำลังประเทศชาติที่มีองค์พระประมุขเป็นหลักให้…แล้วอย่างที่ว่าก็ โยงเข้าไปหากำลังภายใน ก็มีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นกำลังนอก แล้วก็มีความเพียร พยายามใจสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นไหว ไม่ยอมแพ้แก่อุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย เพียรก้าวหน้า ในการสร้างสรรค์และทำความดี แล้วก็กำลังสติ เหนี่ยวรั้งตนเอง ตรวจตราทันเหตุการณ์ อะไรที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อม ละมันเสีย อะไรที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุข ความเจริญก็สร้างมันขึ้นมา แล้วก็กำลังสมาธิ จิตใจที่แน่วแน่ อยู่กับสิ่งที่ดีงามนั้น หน้าที่ของเราและก็กำลังปัญญานั้น
Preceding Clipถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้ (ตอนที่ ๒)
Next Clipช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลก
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.