ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๖ ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙

ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง

ความยาว ๐:๓๒:๒๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
ข้อมูลเบื้องต้น[00:59] นำเรื่อง
[08:11] ๑. เป็นกลางที่แท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง
[13:29] ๒. ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ
[16:23] เด็กไทย เผชิญสภาพยุคสมัยที่ท้าทายความเข้มแข็ง
[23:04] มีเสาหลักหลากหลาย จึงค้ำสังคมให้ก้าวไปได้มั่นคง
[28:23] ถึงเวลา เร่งพยุงเสาหลักขึ้นมาเร็วไว
[32:42] เพราะอ่อนแอ จึงรุนแรง ถ้าเข้มแข็ง ก็ร่มเย็น
[34:18] เอาธรรมะมาสร้างกำลัง ให้เกิดความเข้มแข็ง
----------------------------------

[14:23] ความรุนแรงนี่เกิดจากความอ่อนแอ เชื่อไหม เราไปคิดดูนะ ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ อ่อนแอยังไง มันยึดหลักไม่ได้ เอาหลักไม่อยู่ ตั้งหลักไม่ติด กระแสอะไรมาพัดพาไป อย่างน้อยก็กระแสความชอบใจ ไม่ชอบใจของตัวเอง พอโดนความชอบใจ ไม่ชอบใจเข้ามา ไปแล้ว ยืนหลักไม่อยู่ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองเล่าเรียน…พอจะรู้อะไรดี อะไรชั่ว รู้ธรรมะอยู่บ้าง ยืนหลักไม่อยู่ เพราะก็ไม่มีกำลัง…เพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจและสร้างกำลังขึ้นไปให้มีให้ได้

[17:11] เราทวนกระแสได้…อันนี้ต้องระวัง ทวนกระแส ไม่ใช่ต้าน…ถ้าไปมัวต้านกระแสนี่เราเอากำลังไปสู้เขาอยู่เ สียเวลา เพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งจริงๆ จนกระทั่ง ถ้าเราทวนกระแสได้จริงๆ เรากลายเป็นผู้นำไปเลย เราต้องทวนกระแสให้เห็นว่า มันไปได้ คนที่เขาเห็นว่าเรามีกำลังดี และทางไปที่นั่นมันถูกต้องเนี่ย เค้าก็ตามสิ เราก็เป็นผู้นำได้

[35:22] เป็นอันว่า มีกำลังสองอย่าง กำลังนอก กำลังใน…กำลังนอกก็มีทั้ง กำลังคุณพ่อคุณแม่ กำลังครูอาจารย์ กำลังของวัด อุปัชฌาย์ อาจารย์ พระสงฆ์ กำลังของวัฒนธรรมที่เราสืบต่อรักษากันมาด้วยดี ที่ต้องรู้จักพัฒนาให้ดีด้วย แล้วก็มาถึงกำลังประเทศชาติที่มีองค์พระประมุขเป็นหลักให้…แล้วอย่างที่ว่าก็ โยงเข้าไปหากำลังภายใน ก็มีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นกำลังนอก แล้วก็มีความเพียร พยายามใจสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นไหว ไม่ยอมแพ้แก่อุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย เพียรก้าวหน้า ในการสร้างสรรค์และทำความดี แล้วก็กำลังสติ เหนี่ยวรั้งตนเอง ตรวจตราทันเหตุการณ์ อะไรที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อม ละมันเสีย อะไรที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุข ความเจริญก็สร้างมันขึ้นมา แล้วก็กำลังสมาธิ จิตใจที่แน่วแน่ อยู่กับสิ่งที่ดีงามนั้น หน้าที่ของเราและก็กำลังปัญญานั้น
เรื่องที่ควรฟังก่อนถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้ (ตอนที่ ๒)
เรื่องที่ต่อเนื่องช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลก
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง