จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลัก

Languageไทย
In CDหลักชาวพุทธ
from สนทนาธรรมกับโยม for คณะครูโรงเรียนสยามสามไตร at วัดญาณเวศกวัน
Next Clipขอศีลกันอยู่เรื่อย เมื่อไรจะปฏิบัติให้มีจริงๆ
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.