ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด หลักชาวพุทธ

จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลัก

ความยาว ๐:๔๒:๔๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักชาวพุทธ
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม แก่ คณะครูโรงเรียนสยามสามไตร ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ต่อเนื่องขอศีลกันอยู่เรื่อย เมื่อไรจะปฏิบัติให้มีจริงๆ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง