สวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดี

Languageไทย
In CDหลักชาวพุทธ
from ตอบปัญหาพระใหม่ for พระนวกะ at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์
Next Clipพระโพธิสัตว์ จะปฏิบัติต่อท่านอย่างไร
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.