คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)

...เวลานี้จะต้องให้คนสนใจ เรื่องหลักพระพุทธศาสนาให้มากแล้วก็อยู่กับหลักให้ได้อย่างที่พูดบ่อย ๆ ว่า อย่าเอาพระศาสนาไปแขวนไว้กับบุคคล บุคคลอันเป็นอะไรไปพระศาสนาของเราก็ร่วงหล่นไปด้วย...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ญาติโยมสาธุชน ที่มาร่วมงาน "เสริมธรรม-เสริมปัญญา" at วัดสวนแก้ว on/in 5 February 2537
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พิมพ์รวมใน "ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง") - ตุลาคม ๒๕๓๘
  • พิมพ์ครั้งแรก (แยกพิมพ์เฉพาะเรื่อง) - ตุลาคม ๒๕๔๐
First publishingOctober 2540
Latest publishing onPublishing no. 5 May 2562
ISBN974-8239-86-1
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.