คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล

Languageไทย
Abstract
.. ความรักของพ่อแม่ คืออยากทำให้ลูกมีความสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พ่อแม่ก็หาทางทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุข วิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุข ก็คือการให้แก่ลูก เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะมีความสุขในการให้แก่ลูก เพราะการให้นั้นเป็นการทำให้ลูกมีความสุข พ่อแม่คนไทยนี้จะต้องเน้นด้านอุเบกขาให้มากขึ้นว่าทำอย่างไรจะใช้ปัญญาให้มากขึ้น ลดด้านความรู้สึกลงและเติมด้านความรู้เข้าไปแต่ปัญญานี้้่ยาก มันไม่เหมือนความรู้สึกมันต้องคิดพิจารณาว่า เออ อะไรที่ลูกของเราควรจะทำให้เป็น ควรจะฝึกรับผิดชอบ คิดแล้วมองเห็นแล้วก็มาดูให้เขาทำ ซึ่งจะเป็นการรักลูกระยะยาว ถ้ารักลูกมากด้วยเมตตา กรุณา มุทิตาเกินไป จะกลายเป็นว่ารักลูกระยะสั้น มองการณ์ใกล้ สายตาสั้น แล้วจะปิดกั้นการพัฒนาของเด็ก ...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๕ มกราคม ๒๕๓๗) ในชื่อเดิมว่า "จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม" พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์" 
  • เป็นธรรมกถาที่แสดงในการบำเพ็ญทักษิณานุประทาน ครบ ๑๐๐ วัน คุณพ่อคุนเกา แซ่ตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๔๕) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล" ซึ่งเดิมเป็นเพียงชื่อหัวข้อย่อย
First publishing:5 January 2537
Latest publishing onPublishing no. 184 December 2561
ISBN974-8417-50-6, 974-344-376-2, 974-497-789-2
Dewey no.BQ4570.L6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.