คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล

.. ความรักของพ่อแม่ คืออยากทำให้ลูกมีความสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พ่อแม่ก็หาทางทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุข วิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุข ก็คือการให้แก่ลูก เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะมีความสุขในการให้แก่ลูก เพราะการให้นั้นเป็นการทำให้ลูกมีความสุข พ่อแม่คนไทยนี้จะต้องเน้นด้านอุเบกขาให้มากขึ้นว่าทำอย่างไรจะใช้ปัญญาให้มากขึ้น ลดด้านความรู้สึกลงและเติมด้านความรู้เข้าไปแต่ปัญญานี้้่ยาก มันไม่เหมือนความรู้สึกมันต้องคิดพิจารณาว่า เออ อะไรที่ลูกของเราควรจะทำให้เป็น ควรจะฝึกรับผิดชอบ คิดแล้วมองเห็นแล้วก็มาดูให้เขาทำ ซึ่งจะเป็นการรักลูกระยะยาว ถ้ารักลูกมากด้วยเมตตา กรุณา มุทิตาเกินไป จะกลายเป็นว่ารักลูกระยะสั้น มองการณ์ใกล้ สายตาสั้น แล้วจะปิดกั้นการพัฒนาของเด็ก ...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๕ มกราคม ๒๕๓๗) ในชื่อเดิมว่า "จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม" พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์" 
  • เป็นธรรมกถาที่แสดงในการบำเพ็ญทักษิณานุประทาน ครบ ๑๐๐ วัน คุณพ่อคุนเกา แซ่ตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๔๕) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล" ซึ่งเดิมเป็นเพียงชื่อหัวข้อย่อย
พิมพ์ครั้งแรก๕ มกราคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๐๐ กันยายน ๒๕๖๖
ISBN974-8417-50-6, 974-344-376-2, 974-497-789-2
เลขหมู่BQ4570.L6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง