ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

Languageไทย
Abstract
...การที่คนเราพูดถึงแต่ส่วนที่ดี ด้านดีที่เป็นคุณประโยชน์ และความหวังต่างๆ ที่เทคโนโลยีจะสนองความต้องการให้นั้น พูดไปด้านเดียว อาจจะเป็นการกล่อมให้เกิดความเคลิบเคลิ้มหลงใหล หมกมุ่น มัวเมา และอยู่กันด้วยความฝัน เพราะฉะนั้น เราจึงต้องมีท่าทีและการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีให้ถูกต้อง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ประธานกลุ่มปฏิบัติการเผยแพร่พุทธธรรม และผู้เข้าร่วมประชุม at หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนชื่อจาก - พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • เดิมชื่อว่า "พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี"
First publishing:May 2532
Latest publishing onPublishing no. 16 June 2540
ISBN974-7890-93-3
Dewey no.BQ4570.S3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.