ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์

Languageไทย
Abstract

รวมเล่มเนื้อหาของผลงาน ๒ เล่ม  ซึ่งเรียบเรียงจากธรรมกถาในพิธีทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ  ได้แก่

  • สุขนี้มิไกล : ใครมีปัญญาไวหาได้ทุกสถาน
  • จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม

เพื่อให้ได้เห็นความสำคัญว่า  ชีวิตหนึ่งนี้  ถ้ารู้จักใช้ ชีวิตก็มีคุณค่ามหาศาล  เป็นอยู่ให้ดี ชีวิตมีแต่ได้ทุกวัน  รวมไปถึงการระลึกคุณและตระหนักในหน้าที่ของพ่อ แม่  แล้วเผื่อแผ่ความสุขสู่สังคม

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม
- สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน
First publishing:January 2537
Latest publishing onPublishing no. 17 August 2555
ISBN974-89189-9-8
Dewey no.BQ4415
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.