ตื่นกันเสียที จากความเท็จ ของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ.๑" (สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง "กำเนิดพระพุทธเจ้า")

แต่ละประเด็นที่พระมโนยกขึ้นมาพูด  ได้ใช้ ข้อมูลเท็จ เป็นฐาน  ทำให้ "เหตุเกิด พ.ศ.๑" กลายเป็นหนังสือที่ปั้นแต่งเรื่องเท็จอย่างน่าละอาย  - ดูตัวอย่าง

พระมโนว่า : "พระมหากัสสปะมักได้รับการขนานนามเพิ่มเติมอีกว่าเป็นพุทธทายาท...(มีสิทธิในการบริหารสงฆ์  หลังจากที่พระพุทธเจ้า...ได้จากไปแล้ว)"

แต่ความจริงคือ :  พระสาวกมากมาย  ทั้งภิกษุและภิกษุณี  ไม่น้อยกว่า ๔๐ ท่าน  ล้วนได้นามว่าเป็นพุทธทายาท กันทั้งนั้น (พระมหากัสสปะก็เป็นพุทธทายาทองค์หนึ่งอย่างนั้น ไม่มีอะไรแปลกพิเศษ)

น่าแปลกใจที่ท่านผู้มีชื่อเสียงในสังคมหลายท่าน  ก็พลอยหลงไปกับความเท็จในหนังสือ  เหตุเกิด พ.ศ.๑ นั้น  ถึงกับกล่าวคำชื่นชมยกย่อง  ซึ่งที่แท้ก็คงทำด้วยความไม่รู้หรือไม่ก็ละเลยหลวมตัว  แต่กลายเป็นการซ้ำเติมสังคมนี้ให้จมต่ำลงไปอีก  ไม่พ้นการที่จะถูกแคะไค้ได้ว่า  หลับหูหลับตา  เชิดชูความเท็จไปได้อย่างไรกัน

LanguageThai
from การประพันธ์ on/in 16 December 2546
Development
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) มีการเพิ่มเติม (แถมพิเศษ : สืบเนื่องมาจากภาพยนตร์เรื่อง "กำเนิดพระพุทธเจ้า" ซึ่งชี้แจงไว้ใน "บันทึกนำ")
First publishing27 December 2546
Latest publishing onPublishing no. 8 1 February 2547
ISBN974-344-311-8, 974-92087-5-3
Dewey no.BQ888

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.