ตื่นกันเสียที จากความเท็จ ของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ.๑" (สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง "กำเนิดพระพุทธเจ้า")

แต่ละประเด็นที่พระมโนยกขึ้นมาพูด  ได้ใช้ ข้อมูลเท็จ เป็นฐาน  ทำให้ "เหตุเกิด พ.ศ.๑" กลายเป็นหนังสือที่ปั้นแต่งเรื่องเท็จอย่างน่าละอาย  - ดูตัวอย่าง

พระมโนว่า : "พระมหากัสสปะมักได้รับการขนานนามเพิ่มเติมอีกว่าเป็นพุทธทายาท...(มีสิทธิในการบริหารสงฆ์  หลังจากที่พระพุทธเจ้า...ได้จากไปแล้ว)"

แต่ความจริงคือ :  พระสาวกมากมาย  ทั้งภิกษุและภิกษุณี  ไม่น้อยกว่า ๔๐ ท่าน  ล้วนได้นามว่าเป็นพุทธทายาท กันทั้งนั้น (พระมหากัสสปะก็เป็นพุทธทายาทองค์หนึ่งอย่างนั้น ไม่มีอะไรแปลกพิเศษ)

น่าแปลกใจที่ท่านผู้มีชื่อเสียงในสังคมหลายท่าน  ก็พลอยหลงไปกับความเท็จในหนังสือ  เหตุเกิด พ.ศ.๑ นั้น  ถึงกับกล่าวคำชื่นชมยกย่อง  ซึ่งที่แท้ก็คงทำด้วยความไม่รู้หรือไม่ก็ละเลยหลวมตัว  แต่กลายเป็นการซ้ำเติมสังคมนี้ให้จมต่ำลงไปอีก  ไม่พ้นการที่จะถูกแคะไค้ได้ว่า  หลับหูหลับตา  เชิดชูความเท็จไปได้อย่างไรกัน

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) มีการเพิ่มเติม (แถมพิเศษ : สืบเนื่องมาจากภาพยนตร์เรื่อง "กำเนิดพระพุทธเจ้า" ซึ่งชี้แจงไว้ใน "บันทึกนำ")
พิมพ์ครั้งแรก๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ISBN974-344-311-8, 974-92087-5-3
เลขหมู่BQ888

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง