ธรรมะสำหรับชีวิตสมรส

Languageไทย
from ธรรมเทศนา
เป็นเล่มเดียวกับ - คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
Change toคู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
First publishing:April 2540
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-89166-6-9
Dewey no.BQ4570.L6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.