ธรรมะสำหรับชีวิตสมรส

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา
เป็นเล่มเดียวกับ - คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
เปลี่ยนไปสู่คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-89166-6-9
เลขหมู่BQ4570.L6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง