พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี

...คนเราที่อยู่อย่างดีนี้ จะต้องดำเนินชีวิตเป็น คือรู้จักดำเนินชีวิตนั่นเอง ถ้าใครรู้จักดำเนินชีวิต ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็น ก็มีแต่ขาดทุน และประสบแต่ความทุกข์ และความเสื่อม ฉะนั้นจะต้องรู้จักดำเนินชีวิต หรือดำเนินชีวิตเป็น...

Development
  • "พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี" เป็นหนังสือที่คัดเฉพาะบทที่ ๖ จากหนังสือเรื่อง "พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป" พิมพ์เป็นเล่ม
First publishingOctober 2537
Latest publishing onPublishing no. 24 November 2561
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.