พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

Languageไทย
Abstract
"พร คืออะไร ทำอย่างไรจะได้พรที่แท้จริง ถ้าอธิฐานเป็นจะเอา พร ๔ หรือ พร ๕ ก็ได้"
"เมตตา มีคู่ปรับสำคัญอย่างหนึ่งคือ ความ โกรธ ทำอย่างไรจะหายโกรธ เมื่อความโกรธ คือ การสร้างทุกข์ให้ตัวเอง และเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจศัตรู"

..."จะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่เดือดร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าสร้อย ถ้าเป็นปราชญ์ที่มองเห็นแล้ว ถึงท่ามกลางความเศร้าโศก ก็หาโศกเศร้าไม่"

..."ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เราจะทอดทิ้งกายนี้อย่างมีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เรารอท่าเวลา เหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้ว รอรับค่าจ้าง"...
รวมเล่มมาจาก - พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓
First publishing:No related data
Latest publishing onNo related data
ISBN974-89016-0-2
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.