พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

ภาษาไทย
คำโปรย
"พร คืออะไร ทำอย่างไรจะได้พรที่แท้จริง ถ้าอธิฐานเป็นจะเอา พร ๔ หรือ พร ๕ ก็ได้"
"เมตตา มีคู่ปรับสำคัญอย่างหนึ่งคือ ความ โกรธ ทำอย่างไรจะหายโกรธ เมื่อความโกรธ คือ การสร้างทุกข์ให้ตัวเอง และเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจศัตรู"

..."จะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่เดือดร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าสร้อย ถ้าเป็นปราชญ์ที่มองเห็นแล้ว ถึงท่ามกลางความเศร้าโศก ก็หาโศกเศร้าไม่"

..."ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เราจะทอดทิ้งกายนี้อย่างมีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เรารอท่าเวลา เหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้ว รอรับค่าจ้าง"...
รวมเล่มมาจาก - พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBN974-89016-0-2
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง