ธรรม ๓ เรื่อง

LanguageThai
Combined from ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอและวินัยไม่มีเสรีภาพก็หายไป
ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี
ที่ระลึก เปิดอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอด่านช้าง ที่ ๔ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
First publishing9 July 2564
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.