รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า แนวทางพัฒนาความรักเพื่อชีวิตที่ล้ำเลิศ (ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน)

Languageไทย
Abstract
...เรารักใคร เราก็อยากให้คนนั้นมีความสุข อยากทำให้เขามีความสุข  และอยากทำอะไรๆ เพื่อให้เขามีความสุข การปฏิบัติตามหน้าที่และความผูกพันต่อกันนี้ จะลึกซึ้งมั่นคง ก็ต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานรองรับ เริ่มต้นตั้งแต่ต้องมีสัจจะ มีความจริงต่อกัน รักจริง จริงใจต่อกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน แล้วก็จริงวาจา พูดจริง และจริงในการกระทำ...

...การมีคู่ครองนั้นถือกันว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตของบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้เกิดฐานะและหน้าที่อย่างใหม่ คือ ฐานะของสามี และฐานะของภรรยา พร้อมทั้งหน้าที่ซึ่งผูกพันอยู่กับฐานะทั้งสองนั้น อันเกิดจากความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อกัน คนเมื่ออยู่ร่วมกัน ท่านว่าเหมือนลิ้นกับฟัน ย่อมมีโอกาสที่จะกระทบกระทั้งกัน จึงต้องมีความหนักแน่น ความเข้มแข็งในใจที่จะอดทนไว้ก่อน...
รวมเล่มมาจาก - ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย
- คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
First publishing:July 2547
Latest publishing onPublishing no. 4
ISBN974-272-884-4
Dewey no.BQ4359
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.