รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

Languageไทย
Abstract
...ชีวิตควรจะดำเนินไปอย่างไร ก็ต้องพัฒนาฝึกฝนชีวิตให้เป็นอย่างนั้นมรรคเป็นอย่างไร ก็ศึกษาให้เป็นอย่างนั้น จึงลงตัวเป็นอันเดียวกัน เมื่อเราปฏิบัติถูกต้อง ชีวิตคนนั้นก็เป็นการศึกษาไปในตัวเลยตลอดเวลา ตกลงว่าการศึกษาเข้าไปอยู่ในตัวของชีวิตเองแล้ว ก็จบนี่แหละชีวิตที่เป็นการศึกษา ตามหลักธรรมถือว่า ชีวิตคือการศึกษา แต่หมายถึงชีวิตที่ดำเนินถูกต้อง เมื่อดำเนินชีวิตถูกต้องก็เป็นการศึกษาทันที เพราะชีวิตอย่างนั้นจะมีการพัฒนาตลอดเวลาด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการพยายามแก้ปัญหา เป็นต้น ดังปรากฏในหลักที่เรียกว่ารุ่งอรุณของการศึกษา ที่กล่าวมาแล้ว...
from ธรรมเทศนา for รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่ และคณะนิสิตปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Development
  • เดิมชื่อว่า "รุ่งอรุณแห่งการศึกษา เพื่อนำการพัฒนาในยุคใหม่" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๕) มีการเพิ่มเติมส่วนเชิงอรรถ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ เพื่อโยงเรื่องให้เชื่อมต่อกับปัจจุบัน เพราะเรื่องนี้ได้บรรยายตามเหตุการณ์เมื่อ ๑๒ ปีมาแล้ว
First publishing:December 2545
Latest publishing onPublishing no. 4
ISBN978-974-7628-80-7, 974-90874-0-2
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.