เราจะกู้แผ่นดินและรักษาพระพุทธศาสนากันได้อย่างไร?

"...การขอและรอผลดลบันดาลนั้น ง่ายดี และสบายด้วย เพราะไม่ต้องทำอะไร เพียงแต่รอ นั่งรอกริ่มๆ กระหยิ่มใจ คอยชื่นชม อำนาจความยิ่งใหญ่ของท่านที่จะมาทำให้ แต่นี่คือ ลัทธิกล่อมใจ และก็คือความประมาท ที่จะทำให้อ่อนแอลงเฉพาะหน้า และพาสู่หายนะระยะยาว..."
"..ขอให้เราชาวพุทธลุกขึ้นมากู้ธรรมะ ให้แก่แผ่นดินไทย โดยเริ่มต้นที่ในหัวใจของเรา แล้วก็มาชวนกัน และปลุกใจกันให้
  • ๑. มีความเข้มแข็ง เจอทุกข์ภัยไม่พรั่น
  • ๒. มีความเพียรสร้างสรรค์ โดยใช้สติปัญญา
  • ๓. ร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่า เดินหน้าต่อไป
ถ้าทำได้เพียง ๓ อย่างเท่านี้ ก็กู้ธรรมะได้ และกู้แผ่นดินไทยสำเร็จ..."

First publishingMarch 2542
Latest publishing onPublishing no. 1 March 2542
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.