กรณีธรรมกาย (ฉบับคัดตัวอย่าง)

...ใครก็ตามที่กล่าวอ้างว่าตนปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัยพระไตรปิฎก ก็คือพูดว่า ตนปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้า เมื่ิอเขาปฏิบัติโดยไม่อาศัยคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า เราจะเรียกการปฏิบัตินั้นว่าเป็นพระพุทธศาสนาได้อย่างไร แน่นอนว่านั่นเป็นการปฏิบัติลัทธิความเชื่อหรือความคิดเห็นของตัวเขาเอง หรือของใครอื่นที่คิดข้อปฏิบัตินั้นขึ้นมา หรืออย่างดีก็เป็นความที่เอามาเล่าต่อจากพระไตรปิฎก แบบฟังตามๆกันมา ซึ่งเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน...

...ในเมืองไทยของเรา น่าเป็นห่วงว่ากำลังมีความโน้มเอียงจะเป็นอาจริยวาทกันมาก มักมีการอ้างพระเถระ  พระมหาเถระองค์นั้นองค์นี้จนจะกลายเป็นการเอาอาจารย์ของตนไปตัดสินพระพุทธเจ้า แทนที่จะอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรฐานแก่อาจารย์...

LanguageThai
Sourcefrom การประพันธ์
Concatenated from กรณีธรรมกาย
Development
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) - กรกฎาคม ๒๕๔๒ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของ "บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย" เข้าไปด้วย
First publishingFebruary 2542
Latest publishing onPublishing no. 12 January 2560
ISBN974-8338-95-9
Dewey no.BQ6337.P3P7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.