กรณีธรรมกาย (ฉบับคัดตัวอย่าง)

...ใครก็ตามที่กล่าวอ้างว่าตนปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัยพระไตรปิฎก ก็คือพูดว่า ตนปฏิบัติได้โดยไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้า เมื่ิอเขาปฏิบัติโดยไม่อาศัยคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า เราจะเรียกการปฏิบัตินั้นว่าเป็นพระพุทธศาสนาได้อย่างไร แน่นอนว่านั่นเป็นการปฏิบัติลัทธิความเชื่อหรือความคิดเห็นของตัวเขาเอง หรือของใครอื่นที่คิดข้อปฏิบัตินั้นขึ้นมา หรืออย่างดีก็เป็นความที่เอามาเล่าต่อจากพระไตรปิฎก แบบฟังตามๆกันมา ซึ่งเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน...

...ในเมืองไทยของเรา น่าเป็นห่วงว่ากำลังมีความโน้มเอียงจะเป็นอาจริยวาทกันมาก มักมีการอ้างพระเถระ  พระมหาเถระองค์นั้นองค์นี้จนจะกลายเป็นการเอาอาจารย์ของตนไปตัดสินพระพุทธเจ้า แทนที่จะอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรฐานแก่อาจารย์...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก กรณีธรรมกาย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) - กรกฎาคม ๒๕๔๒ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของ "บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย" เข้าไปด้วย
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
ISBN974-8338-95-9
เลขหมู่BQ6337.P3P7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง