เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

Languageไทย
Abstract
... ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งนั้น อย่ามองตัวเดียวแยกออกมา ต้องมองตัวควบ ตัวประสาน ตัวสัมพันธ์ หรือตัวประกอบอื่นด้วย ปัจจัยตัวเดียวกันนั้น เมื่อใช้ประกอบกับปัจจัยอีกตัวหนึ่ง ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เจริญก้าวหน้า แต่พอปัจจัยตัวเดียวกันนั้นไปประกอบร่วมกับปัจจัยอีกตัวหนึ่ง ต่างออกไป กลับทำให้เกิดความเสื่อมไปเลย อย่างสันโดษก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่ใช้สันโดษเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะไปร่วมกับปัจจัยอื่น เพื่อทำให้เกิดการสร้างสรรค์ แต่ใช้สันโดษล้วนๆ เฉพาะตัวไปหยุดที่ความพอใจ แล้วก็สบาย พอแค่นี้ก็ได้ความสุข แต่ผลตามมาก็ขี้เกียจจะทำนั่นเอง นอนสบาย ไม่ต้องเอาอะไร แค่นี้ก็สุขแล้ว พุทธเจ้าไม่เคยสอนสันโดษแบบนี้ ...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่
Development
  • "เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก" คัดตัดตอนจากหนังสือ "พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่" จัดปรับเรียบเรียง พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ ตามคำอาราธนาของคุณนพพร บุณยประสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๙ 
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๓๙) พิมพ์ในมงคลวารคล้ายวันเกิดคุณวิภาวี บุณยประสิทธิ์
First publishing:May 2539
Latest publishing onPublishing no. 15
ISBN974-7890-58-5
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.