เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก

... ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งนั้น อย่ามองตัวเดียวแยกออกมา ต้องมองตัวควบ ตัวประสาน ตัวสัมพันธ์ หรือตัวประกอบอื่นด้วย ปัจจัยตัวเดียวกันนั้น เมื่อใช้ประกอบกับปัจจัยอีกตัวหนึ่ง ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เจริญก้าวหน้า แต่พอปัจจัยตัวเดียวกันนั้นไปประกอบร่วมกับปัจจัยอีกตัวหนึ่ง ต่างออกไป กลับทำให้เกิดความเสื่อมไปเลย อย่างสันโดษก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่ใช้สันโดษเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะไปร่วมกับปัจจัยอื่น เพื่อทำให้เกิดการสร้างสรรค์ แต่ใช้สันโดษล้วนๆ เฉพาะตัวไปหยุดที่ความพอใจ แล้วก็สบาย พอแค่นี้ก็ได้ความสุข แต่ผลตามมาก็ขี้เกียจจะทำนั่นเอง นอนสบาย ไม่ต้องเอาอะไร แค่นี้ก็สุขแล้ว พุทธเจ้าไม่เคยสอนสันโดษแบบนี้ ...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก" คัดตัดตอนจากหนังสือ "พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่" จัดปรับเรียบเรียง พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ ตามคำอาราธนาของคุณนพพร บุณยประสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๙ 
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๓๙) พิมพ์ในมงคลวารคล้ายวันเกิดคุณวิภาวี บุณยประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
ISBN974-7890-58-5
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง