กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?

...เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นี้ พระพุทธศาสนาของเราเปิดกว้างอยู่แล้ว เรียกว่าชาวพุทธน่ะใจกว้าง...ใจกว้างนี้คนละอย่างกับไม่เอาเรื่อง ถ้าไม่เอาเรื่องราว ปล่อยปละละเลย ก็กลายเป็นประมาท พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า เมื่อมีการเห็นผิดเข้าใจผิดมีการกล่าววาทะที่ทำให้เข้าใจผิดพลาด ก็ต้องชี้แจงให้รู้เข้าใจตามเป็นจริง...

...ข้อมูลนั้นเป็นฐานสำคัญ ข้อมูลจะต้องถูกต้องแม่นยำชัดเจนเพียงพอ ถ้าข้อมูลพลาดเสียแล้ว การวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ สันนิษฐานก็ผิดหมด เหลวเลยไม่ได้ความหมาย... เหมือนอย่างว่าเขาพูดเรื่องแมว แล้วตัวเองจับเอาเป็นเรื่องเสือ... หรือเขาพูดเรื่องมะนาวตัวเองไปฟังเป็นมะพร้าว แล้วจะเอาไปวิเคราะห์วิจารณ์สันนิษฐานอย่างไรมันก็ไปคนละเรื่อง...

... บทความของเมตตานั้น เป็นกรณีตัวอย่างที่มีความผิดพลาดเพียงแค่ในขั้นหลักฐานข้อมูลง่ายๆ พื้นๆ ได้ถูกยกชูให้ดูเหมือนเป็นเรื่องมีเนื้อหาสาระ โดยอาศัยความตื่นป้ายวิชาการ ซึ่งเป็นการอำพรางที่ทำให้เรื่องซึ่งไม่เป็นปัญหากลายเป็นปัญหาต่อพระพุทธศาสนา และก่อความสับสนโดยใช่เหตุ...

LanguageThai
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ชาวธรรมะร่วมสมัย at วัดญาณเวศกวัน on/in 20 July 2543
Development
"กรณีเงื่อนงำ : พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?" มีเนื้อหา ๒ ส่วน ดังนี้ 
  • ๑. ธรรมกถา ตามคำอาราธนาของชาวธรรมะร่วมสมัย ในโอกาสมาทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓
  • ๒. สนทนาธรรม กับ พันเอก ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์ ในแง่เป็นพระภิกษุเถรวาท  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และแพทย์ท่านหนึ่ง จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ที่ได้มาขอฟังเรื่องพระไตรปิฎก ณ วัดญาณเวศกวัน  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓
First publishingOctober 2543
Latest publishing onPublishing no. 43 December 2543
ISBN974-344-070-4
Dewey no.BQ888

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.