กาลเวลา

ยามเอ๋ย  ยามแจ้ง  พระอาทิตย์ส่องแสงแจ้งแล้วหาย
ยามเอ๋ย  ยามสาย  พระอาทิตย์ผันผาย  สายแล้วเที่ยง
ยามเอ๋ย  ยามเที่ยง  พระอาทิตย์ส่องเปรี้ยง  เที่ยงแล้วบ่าย
ยามเอ๋ย  ยามบ่าย  พอตะวันเริ่มชาย  บ่ายแล้วค่ำ
ยามเอ๋ย  ยามค่ำ  พอตะวันลดต่ำ  ค่ำแล้วดึก
ยามเอ๋ย  ยามดึก  สิ้นเสียงอึกทึก  ดึกแล้วแจ้ง

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ญาติโยมกลุ่มขันธ์ห้า at บ้านโยมเจือจันทน์ อัชพรรณ on/in 24 December 2531
Change to สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก ในชื่อ กาลเวลา (มีนาคม ๒๕๔๕) จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ โยมเจือจันทน์ อัชพรรณ ได้จากไปครบ ๑ ปี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๕
  • ปรับปรุง และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา โดยอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสองชื่อ และให้นับสถิติรวมกัน
First publishingMarch 2545
Latest publishing onPublishing no. 4 March 2545
ISBN974-90319-8-9
Dewey no.BQ4435

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.