สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา

Languageไทย
Abstract
ความใหม่ที่เป็นของประณีตก็คือ เวลาขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นวันที่เรากำหนดกันว่าเป็นสิริมงคลนั้น คนมาแสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน มีไมตรีจิตมิตรภาพ อย่างพ่อแม่ ก็แสดงเมตตาต่อลูก คนทั้งหลายก็ไปแสดงความเคารพนับถือกัน ส่งความสุขให้แก่กันในปีใหม่ ส่งการ์ด ส่งบัตรอวยพร แสดงความปรารถนาดี คนที่รับก็มีความสุขสดชื่นขึ้นมาจากไมตรีจิตมิตรภาพความปรารถนาดีของผู้อื่น หรืออย่างถึงวันปีใหม่เช่นนั้น ลูกๆ อาจจะเข้ามาแสดงความปรารถนาดี แสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่ เอาดอกไม้มามอบให้หรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงน้ำใจ หรือเอาถ้อยคำที่เป็นมงคลมาสื่อใจ เป็นการแสดงถึงความรู้สึกปรารถนาดีและความรักนั้น จิตใจของพ่อแม่ก็มีความสุขสดชื่นเบิกบาน หรือว่าคุณพ่อคุณแม่แสดงความรักต่อลูกก็เช่นเดียวกัน… เมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้ว ก็ปฏิบัติธรรมเช่น เมตตา (ความรักความปรารถนาดี) ศรัทธา (ความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย) ธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อไร ก็มีความสดชื่นเบิกบานเมื่อนั้น แล้วก็จะมีความใหม่อยู่เสมอ
from ธรรมกถา ปาฐกถา
เปลี่ยนชื่อจาก - กาลเวลา
Development

พิมพ์ครั้งแรก ในชื่อ กาลเวลา (มีนาคม ๒๕๔๕) จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ โยมเจือจันทน์ อัชพรรณ ได้จากไปครบ ๑ ปี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๕

ปรับปรุง และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ใหม่ทุกเวลา โดยอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสองชื่อ และให้นับสถิติรวมกัน

First publishing:March 2545
Latest publishing onPublishing no. 10 July 2559
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4435
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.