สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา

ความใหม่ที่เป็นของประณีตก็คือ เวลาขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นวันที่เรากำหนดกันว่าเป็นสิริมงคลนั้น คนมาแสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน มีไมตรีจิตมิตรภาพ อย่างพ่อแม่ ก็แสดงเมตตาต่อลูก คนทั้งหลายก็ไปแสดงความเคารพนับถือกัน ส่งความสุขให้แก่กันในปีใหม่ ส่งการ์ด ส่งบัตรอวยพร แสดงความปรารถนาดี คนที่รับก็มีความสุขสดชื่นขึ้นมาจากไมตรีจิตมิตรภาพความปรารถนาดีของผู้อื่น หรืออย่างถึงวันปีใหม่เช่นนั้น ลูกๆ อาจจะเข้ามาแสดงความปรารถนาดี แสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่ เอาดอกไม้มามอบให้หรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงน้ำใจ หรือเอาถ้อยคำที่เป็นมงคลมาสื่อใจ เป็นการแสดงถึงความรู้สึกปรารถนาดีและความรักนั้น จิตใจของพ่อแม่ก็มีความสุขสดชื่นเบิกบาน หรือว่าคุณพ่อคุณแม่แสดงความรักต่อลูกก็เช่นเดียวกัน… เมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้ว ก็ปฏิบัติธรรมเช่น เมตตา (ความรักความปรารถนาดี) ศรัทธา (ความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย) ธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อไร ก็มีความสดชื่นเบิกบานเมื่อนั้น แล้วก็จะมีความใหม่อยู่เสมอ

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เปลี่ยนชื่อจาก กาลเวลา
ข้อมูลพัฒนาการ

พิมพ์ครั้งแรก ในชื่อ กาลเวลา (มีนาคม ๒๕๔๕) จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ โยมเจือจันทน์ อัชพรรณ ได้จากไปครบ ๑ ปี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๕

ปรับปรุง และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ใหม่ทุกเวลา โดยอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสองชื่อ และให้นับสถิติรวมกัน

พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๖๕๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4435

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง