กาลเวลา

ยามเอ๋ย  ยามแจ้ง  พระอาทิตย์ส่องแสงแจ้งแล้วหาย
ยามเอ๋ย  ยามสาย  พระอาทิตย์ผันผาย  สายแล้วเที่ยง
ยามเอ๋ย  ยามเที่ยง  พระอาทิตย์ส่องเปรี้ยง  เที่ยงแล้วบ่าย
ยามเอ๋ย  ยามบ่าย  พอตะวันเริ่มชาย  บ่ายแล้วค่ำ
ยามเอ๋ย  ยามค่ำ  พอตะวันลดต่ำ  ค่ำแล้วดึก
ยามเอ๋ย  ยามดึก  สิ้นเสียงอึกทึก  ดึกแล้วแจ้ง

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมกลุ่มขันธ์ห้า ณ บ้านโยมเจือจันทน์ อัชพรรณ เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑
เปลี่ยนไปสู่ สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก ในชื่อ กาลเวลา (มีนาคม ๒๕๔๕) จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ โยมเจือจันทน์ อัชพรรณ ได้จากไปครบ ๑ ปี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๕
  • ปรับปรุง และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา โดยอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสองชื่อ และให้นับสถิติรวมกัน
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๕
ISBN974-90319-8-9
เลขหมู่BQ4435

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง