วินัยชาวพุทธ สู่ความสุขมั่นคงของคนที่เข้มแข็ง

Languageไทย
from การสนทนาธรรม for รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ผู้อำนวยการ และคณาจารย์โรงเรียนรุ่งอรุณ at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:December 2544
Latest publishing onPublishing no. 1 December 2544
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.