อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ

Languageไทย-อังกฤษ
from การประพันธ์
แปลจาก - อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
First publishing:September 2556
Latest publishing onNo related data
ISBN978-616-335-797-7
Dewey no.BQ5805.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.