อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก การประพันธ์
แปลจาก - อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๕๖
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBN978-616-335-797-7
เลขหมู่BQ5805.T5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง