อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
เป็นเล่มเดียวกับ อมฤตพจนา
อมฤตพจนา: พุทธสุภาษิต
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก ที่เมืองนิวยอร์ค พ.ศ. ๒๕๒๐ ใช้ชื่อเดิมว่า "พุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก"
    พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ (๒๕๕๑) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม

 

พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๐
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBN974-90331-1-6
เลขหมู่BQ5805.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง