คนไทย หลงทางหรือไร

Languageไทย
Abstract
...พระสงฆ์ปกตินั้นถือว่า มีจริยธรรมสูงสุดในหมู่ประชาชน คณะสงฆ์เป็นสถาบันตัวแทนจริยธรรมหรือ เป็นสถาบันที่ถือกันว่ามีจริยธรรมสูงสุด ทั้งยังมีกรอบช่วยป้องกันรักษามากมายทั้งทางวัฒนธรรม ประเพณี และกติกาของสังคม ถ้าหากพระสงฆ์เสื่อมโทรม สถาบันสงฆ์เสื่อมโทรมจนกระทั่งปรากฎไปทั่ว ก็เป็นเครื่องพ้องว่า นี่สถาบันสงฆ์ยังขนาดนี้ แล้วสังคมไทยทั่วไปจะโทรมขนาดไหน...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
Development"คนไทยหลงทางหรือไร"  ประกอบด้วย
  • คำบรรยาย ๒ เรื่อง คือ "อินเดีย แดนเทวดา" และ "บทเรียนของชาวพุทธ" เลือกคัดแยกออกมาจากหนังสือ "ตามทางพุทธกิจ" ซึ่งจัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
  • คำให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับส่งปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๓ ๑ เรื่อง คือ "พุทธศาสน์เมืองไทยสู่ปีใหม่ ๒๕๓๔" พร้อมทั้ง "พรปีใหม่ สำหรับชาวไทยทุกคน" 
  • ซึ่งเดิมทั้ง ๓ เรื่องอยู่ในภาคชวนคิดของหนังสือชื่อว่า "ชวนคิด-พินิจธรรม" จัดพิมพ์เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับการปรับปรุงแทรกเสริมความเพิ่มอีก โดยเฉพาะส่วนของคำให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "คนไทย หลงทางหรือไร"
First publishing:October 2535
Latest publishing onPublishing no. 4 September 2538
ISBN974-7890-20-8, 974-575-230-4
Dewey no.BQ7210
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.