ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวัง

Languageไทย
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
from เทศน์ บรรยาย for นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipวิสาขบูชา เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา
Next Clipการศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.