ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

1การศึกษากับเศรษฐกิจ: ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
2เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป
3อย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง
4สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้
5จะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญา
6ทำบุญให้คุณพ่อ
7วิสาขบูชา เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา
8ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวัง
9การศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ
10คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้อย่าให้ปัญญาแคบ
11ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งยองใย
12จิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษี จะเอาแบบไหนคิดกันให้ดี
13อย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมาย
14ตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป
15ปีใหม่ ต้อนรับหรือท้าทาย และจุดหมายชีวิต
16สนทนาธรรมทั่วไป
17กระแสใหม่ กระแสไท
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.