ทำบุญให้คุณพ่อ

Languageไทย
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
from เทศน์ บรรยาย for คุณจริยา ไชยยันต์ พร้อมด้วยบุตรหลาน ญาติมิตร และผู้เคารพนับถือ at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipจะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญา
Next Clipวิสาขบูชา เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.