จะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญา

Language
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
from เทศน์ บรรยาย for ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipสุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้
Next Clipทำบุญให้คุณพ่อ
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.