ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๕ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

จะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญา

ความยาว ๐:๕๗:๔๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนสุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้
เรื่องที่ต่อเนื่องทำบุญให้คุณพ่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง