ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้

ความยาว ๐:๕๑:๓๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ คุณแก้วตา คุณทอมมี่ คุณแม่ ตลอดจนโยมญาติมิตร ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนอย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง
เรื่องที่ต่อเนื่องจะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง