ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๓ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

อย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง

ความยาว ๑:๐๘:๕๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ ญาติโยมที่มาร่วมงานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ มหาเจดีย์ อ. ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องที่ต่อเนื่องสุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง