อย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง

Languageไทย
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
from เทศน์ บรรยาย for ญาติโยมที่มาร่วมงานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ at มหาเจดีย์ อ. ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Next Clipสุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.