การศึกษากับเศรษฐกิจ: ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน

Languageไทย
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
from เทศน์ บรรยาย for รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
Next Clipเด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.