เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป

Languageไทย
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
from เทศน์ บรรยาย for ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และงานเด็ก at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipการศึกษากับเศรษฐกิจ: ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.