เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และงานเด็ก ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนการศึกษากับเศรษฐกิจ: ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง