ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป

ความยาว ๐:๕๕:๑๕ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ข้อมูลเบื้องต้น

...วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ฝรั่งมีสามด้าน (๑) วัฒนธรรมการแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ (๒) วัฒนธรรมอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมการผลิต และ (๓) วัฒนธรรมการบันเทิง ที่มาสำแดงเดชใหญ่โตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ นี้คนไทยเราก็ไปเพลินวัฒนธรรมบันเทิง ซึ่งเป็นส่วนผิวเผินของเขา ถ้าอย่างนี้ไปไม่รอด เด็กไทยจะต้องมีความเข้มแข็ง ต้องก้าวทะลุวัฒนธรรมการบันเทิง ไปให้ถึงวัฒนธรรมการผลิต และก็ลงไปลึก ลงไปให้ถึงวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้...

02:15 เรื่องที่ ๑ เรื่องวันเกิด
10:14 เรื่องที่ ๒ เรื่องวันเด็ก
15:24 สาระที่แท้ของงานวันเด็ก
18:34 เด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยนับว่าเป็นเด็กที่โชคดี
22:46 อะไรคือความเจริญที่แท้จริง
30:55 พัฒนาการแสวงหาความรู้
40:07 พัฒนากำลังกาย ใจ ปัญญา
45:27 พิสูจน์กำลังที่แท้จริง ต้องมีอิสระ และช่วยเหลือผู้อื่นได้

ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และงานเด็ก ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนการศึกษากับเศรษฐกิจ: ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง