ปีใหม่ ต้อนรับหรือท้าทาย และจุดหมายชีวิต

Languageไทย
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
from เทศน์ บรรยาย for ญาติโยม สาธุชน
Developmentบรรยายเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
Preceding Clipตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป
Next Clipสนทนาธรรมทั่วไป
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.